Att läsa annonser

AV: Fahlman, Ulla Britta

Beskrivning:

Eleven kan här kritiskt granska annonsers utformning, innehåll och förekomst, liksom deras metodik, modell och målgrupp. Läromedlet är rikt illustrerat och innehåller enklare arbetsuppgifter. Materialet kan användas i grundskolans år 7–9, gymnasiet och inom vuxenundervisningen.