Come along with me, lärarhandledning

AV: Wramner, Louise

Beskrivning:

Lärarhandledningen ger förslag på arbetsgång och rekvisita för dramatiseringarna, samt viss realia om England