Decimaltal

AV: Englund, Sven-Ove

Beskrivning:

Häftet tränar elever att skriva och uttrycka decimaltal från 0,1 till 0,9. Förklaringar ges genom teckningar.