Historieserien hela serien 8 häften

AV: Sjöqvist, Brita

Beskrivning:

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. I serien ingår Bönder och bergsmän, I Sverige på 1700-talet, Krig och försvar, Kungar och adelsmän, Långt borta för länge sedan, Resor, post och tidningar, Städer, handel och hantverk,Upptäckter och uppfinningar.