Några glimtar i dövas historia

AV: Nelson, Axel

Beskrivning:

En rolig och spännande bok om dövas historia med tyngdpunkten lagd på Pär Aron Borg och hans tid.