Om kärlek

AV: Barlow, Constanza Ampuero / m.fl.

Beskrivning:

Elever på en gymnasiesärskola fick gestalta och uttrycka ”vad är kärlek just för dig” med kroppsspråk och minspel. Deras svar och teckningar återfinns i boken.