Skaparkraft i skolan

AV: Thougaard, Eva Boulin

Beskrivning:

Boken ”Skaparkraft i skolan” är en inspirationshandledning som riktar sig till lärare och andra pedagoger i skolan med syfte att inspirera till skapande arbetsformer i skolans vardag. Målsättningen med boken är att belysa hur ett skapande förhållningssätt i lärandet kan skapa betingelser för delaktighet och gemenskap för elever med funktionshinder. Bokens budskap handlar om att stimulera alla elever till glädje att skapa och lust att lära, där alla får plats och får känna sig betydelsefulla utifrån sina förutsättningar.