Städer handel och hantverk

AV: Sjöqvist, Brita

Beskrivning:

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Städer, handel och hantverk beskriver städernas framväxt, utseende och innevånare under 1500- och 1600-talet.