Teckenläseboken handledning

AV: Blomberg, Gunilla

Beskrivning:

Denna handledning beskriver hur materialet Teckenläseboken är uppbyggt och hur man kan arbeta med det. Innehåller förslag på arbetsgång vid bokstavsinlärning och exempel på hur man kan träna med de lösa korten. Handledningen kan med fördel användas som introduktion till materialet.