Vardagsmatematik

AV: Beckenius, Nils / Haggren, Gunnar

Beskrivning:

Ett elevmaterial som ger träning i grundläggande färdigheter i matematik. Det ger inte någon heltäckande matematikkurs utan är avsett att med utgångspunkt i situationer i vardagslivet tillämpa de grundläggande färdigheterna i matematik som eleverna tillägnat sig, t.ex. att köpa och betala, räkna med procent, betala skatt, hålla tider, laga mat osv. Materialet torde bl.a. vara användbart i särskild undervisningsgrupp och individuellt på högstadiet samt inom grundvux. De priser som anges i boken bygger på verkliga iakttagelser under våren 2006. Facit ingår.