En dag

AV: Lindblad, KerstinBeskrivning:

En bok som handlar om ett besök hos en glasblåsare. I boken visar en glasblåsare hur den heta glasmassan tar form till vackra glas och skålar. En dag hos en glasblåsare ingår i en serie om 10 böcker med lättläst text, inspirerande foton och personliga illustrationer. Böckerna är indelade i kapitel och är främst tänkta att läsas av ungdomar och vuxna på egen hand. De ska ge träning i läsning, men också inspirera läsaren att formulera sig själv både muntligt och skriftligt. Innehållet i varje bok ska kunna relatera till läsarens vardag så att han/hon kan beskriva liknande dagar/händelser. Bilderna i böckerna kan också användas som utgångspunkt för egna berättelser. Läsaren kan också välja ut ord och förklara dem eller ge alternativ.

Paket