HELP Start

AV: Holmberg, MalinBeskrivning:

Engelskan är vårt främsta världsspråk men samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Elever med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska och därför behövs den speciella pedagogiken i HELP Start. Den utgår från modern dyslexiforskning och tar hänsyn till det som brukar bli svårt för svensktalande elever med dyslexi i mötet med engelskan. I HELP Start arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet. Läromedlet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller en mängd varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är laboration och roligt, ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet samt ger möjlighet till överinlärning. HELP Start kan användas i specialundervisning från år 5 upp till vuxenundervisning och kan med fördel ges som intensivträning i perioder. Läromedlet har: • en tydlig lektionsplan. • använder multisensoriska tekniker. • innehåller varierade övningar. • böcker. • datorprogram. HELP Start Paket innehåller fysiskt och webb-baserat material Fysiskt material: • Text och arbetsböcker för en elev. (6+6 böcker) • Låda med tavelkort. • Lärarhandledning. Extra Text/ Arbetsböcker och extra Kortlåda finns som separata artiklar. Webb-baserat Material: • 24 instruktions filmer • Kopieringsunderlag (mallar, facit, ordlistor, kompletterande handledningsmaterial) • Dator träningsprogram (webbapplikation) • Dator träningsprogram i Windowsversion Programmen är i form av en webbapplikation (iPad anpassad). Dessutom finns 2 Windows versioner för installation på enskild dator eller i lokalt nätverk. Systemkrav för Windowsversionen är Windows XP eller senare. Datorprogrammen säljs som skollicens, obegränsat antal användare.

Serie