Må gott

AV: Lindblad, KerstinBeskrivning:

Må så gott beskriver lättfattligt och sakligt vilken betydelse mat, motion, vila och stimulans har för välbefinnandet. Matkapitlet tar bland annat upp näringsämnen, tallriksmodellen, matförslag och måltidsvanor. Motionskapitlet talar om behovet av vardagsaktiviteter och vikten av att träna regelbundet. I avsnittet om Vila talar man om varför det är viktigt för kroppen att få återhämta sig. Här finns också goda råd om sömn. I kapitlet Stimulans handlar det om hur viktigt det är att ge sig tid att göra saker man känner sig glad av, vilket är mycket individuellt. Varje kapitel är rikt illustrerat med både foton och bilder. I boken finns även ett avsnitt om tobak, droger och alkohol och dess skadliga inverkan på kroppen. Till Läroboken finns ett arbetshäfte, Min egen må gott bok, där eleven fyller i sina egna val av mat, motion, vila och stimulans. En serie Må gottkort med frågor i ämnet hälsa finns också. Korten kan användas för en hälsosam tipspromenad eller i klassrummet. Må så gott är främst tänkt för särskolans högstadium och gymnasium men passar väl för många andra kategorier.

Paket