Pluralövningar

AV: Palmertz, BirgittaBeskrivning:

I detta häfte övas svenskans pluralformer. Syftet är att elever med svenska som andra språk blir medvetna om vilka pluralformer som finns i svenska språket.

Paket