Svenskbygge

AV: Gidlund, ArneBeskrivning:

De tre arbetsböckerna behandlar vanligast förekommande ordklasser, substantiv, verb och adjektiv med övningar i läsförståelse och informationshämtning. Häftena kan användas i valfri ordningsföljd.

Paket