Träna dina sinnen, kopieringspärm

AV: Wallenkrans, PiaBeskrivning:

Efterfrågan på träningsmaterial för elever med läs- och skrivsvårigheter är stor. "Träna dina sinnen kopieringspärm" innehåller 320 sidormed fri kopieringsrätt. Materialet ger uppslag och tips om hur man kan upptäcka och hjälpa barn med svårigheter inom något språkligt område. Koppling finns även till till det s k ITPA-testet. Tips och idéer som finns i "Träna dina sinnen kopieringspärm" är bl a metaforer både på svenska och engelska. Tanken är att de mer självgående eleverna ska kunna agera lärare-elev, protokollföra och träna med sina kamrater. Övningarna i "Träna dina sinnen kopieringspärm" har stegrad svårighetsgrad och det är upp till varje lärare att plocka samman ett passande urval, därav den stora spännvidden hos övningarna. Före varje delavsnitt i pärmen finns en kort presentation av innehållet och hur man kan gå tillväga. Sist i "Träna dina sinnen kopieringspärm" finns Rättningsmallar.

Paket